MLECÍ MÉDIA


Mlecí medium z oxidu hlinitého vysoké hustoty Eralox má kompaktní mikrostrukturu a homogenní chemické a fyzikální vlastnosti po celém průřezu, je tak zárukou vysoké spolehlivosti a odolnosti proti opotřebení, za všech podmínek použití.

Eralox představuje řešení pro optimalizaci mlecího procesu a pro získání důležitého snížení nákladů.

Může být využitý při mletí:

  • Skla
  • Surovin & Minerálů
  • Keramických těles & Glazur

Kromě toho nachází uplatnění i v jiném druhu prostředí, jako například v hutnictví nebo chemickém průmyslu.

Skupina Torrecid nabízí následující výrobky:

  • Slinutá mlecí média z oxidu hlinitého, zvláštní pro každý druh mlecího procesu
  • Slinuté vyzdívky z oxidu hlinitého, k dispozici v různých tloušťkách
  • Výrobky s vysokou hustotou, vysokých měrným povrchem a vysokou měrnou teplotou. Jsou vhodné pro použití ve výměnících tepla v kovoprůmyslu nebo jako katalytický povrch v chemickém, petrochemickém a farmaceutickém průmyslu.