HISTORIE GLAZURY

 • 2015
  Vytvořili jsme nové webové stránky.
 • 2014
  V Glazuře jsme otevřeli náš showroom.
 • 2010
  Glazura s.r.o. v rámci Skupiny Torrecid zakládá obchodní zastoupení v Rusku.
 • 2003
  Glazura s.r.o. se stala součástí Skupiny Torrecid. Vstup do Skupiny Torrecid představuje začátek zcela nové a zásadní etapy vývoje společnosti Glazura. Díky zázemí úspěšné mezinárodní skupiny a její obchodní strategii se Glazura stala lídrem na trzích střední a východní Evropy.
 • 1991
  Díky společenským změnám v roce 1989 se Glazura stala součástí Rako a.s., vlastněné společností Deutsche Steinzeug.
 • 1958
  Po složitém období znárodnění a reorganizace výroby dostává závod v Roudnici nad Labem nový název - Glazura s.p. Izolace závodu ve východním bloku ho poznamenala ztrátou kontaktu se stále rychleji se rozvíjející západní Evropou. Prodejní trh byl zaměřen v převážné míře jen na tuzemsko.
 • 1939
  Vlastníkem firmy se stal německý koncern Degussa. Následující válečná léta znamenala pro společnost útlum výroby a zastavení jejího rozvoje.
 • 1925
  Evžen Fröhlich založil společnost EFCO, vyrábějící frity, engoby, glazury, keramická barvítka, smalty, preparáty drahých kovů a listrové barvy. Součástí prodejní nabídky jsou i keramické hmoty a suroviny. Díky své ucelené nabídce firma zaujala přední postavení na evropském trhu. Na tuto historii upomíná i dnes používaná ochranná známka.

NAŠE POBOČKY VE SVĚTĚ

TORRECID GROUP

 • 2015
  Torrecid Bangladesch
 • 2014
  Torrecid Jižní Afrika
 • 2013
  Torrecid Jižní KoreaTorrecid USA
 • 2012
  Torrecid Malajsie
 • 2011
  Torrecid Kolumbie
  Torrecid Middle East
 • 2010
  Torrecid VietnamTorrecid Rusko
 • 2009
  Torrecid Turecko
 • 2008
  Torrecid Maroko Torrecid Indie
 • 2006
  Torrecid WandegarTorrecid DSC
 • 2005
  Torrecid Taiwan Torrecid MalaysiaTorrecid CCT Portugalsko
 • 2004
  Torrecid UKTorrecid PolskoTorrecid Surcotech
 • 2003
  Torrecid Glazura Torrecid Thaiwan
 • 2000
  Torrecid China Torrecid Eracles
 • 1999
  Torrecid Chilches
 • 1997
  Torrecid Marocco
 • 1995
  Torrecid Indonesia
 • 1993
  Torrecid Brasil
 • 1992
  Torrecid Mexico
 • 1990
  Torrecid portugal
 • 1989
  Torrecid Italy
 • 1980
  Torrecid Alfarben
 • 1963
  Torrecid