ADDITIVA A MÉDIA


Dekorace keramiky se provádí anorganickými pigmenty, které musí být rozptýlené a navázané v kapalině. Pro tento účel je k dispozici široká škála chemicky velmi odlišných organických pojiv běžně nazývané jako media.

Dekorační technika (spray, sítotisk, rotocolor, atd.), pracovní podmínky (teplota, vzdálenost mezi stroji, typ dekorace atd.) a specifické vlastnosti prostředku (rozpustnost, reologie, vypalovací teplota atd.) určují výběr media, které je nejvhodnější pro dosažení požadovaných výsledků .

Co se týče keramických aditiv, které se liší chemickým složením, používají se buď k dekoraci – korekci nebo k řešení technických problémů při výrobě – ke změně některých vlastnosti materiálů a hotových výrobků.

Torrecid Group nabízí široký výběr medií a aditiv.