Glazury řady P jsou transparentní bezolovnaté bezbarvé lesklé fritové glazury bez obsahu oxidu olovnatého. Jsou určeny pro teploty výpalu 980-1150 °C, na kvalitním střepu, např. kameninovém, lze některé pálit až na 1200 °C. Mají vysokou chemickou odolnost, proto jsou vhodné především pro užitkovou keramiku, obkladové materiály a rovněž jako přídavná tavidla do transparentních surových živcových glazur pro teploty výpalu 1180-1250 °C. Některé z nich jsou vhodné ke snižování KTR, např. P 001 91 a P 016 91, čímž se odstraní nebo omezí nežádoucí trhlinkování glazur. Jsou určeny pro bíle i barevně se pálící střep s KTR alfa (20-500 °C) = 52 – 70 x 10-7 ( K-1).

Ke ztrátě transparence a vzniku mléčných zákalů může docházet při nižších teplotách výpalu, v příliš silné vrstvě glazury, případně při velmi pomalém chlazení při výpalu.

Glazury lze dobře probarvovat keramickými barvítky na jasné syté odstíny při použití 5-10% barvítka. Jsou vhodné také pro překrytí podglazurních dekorů při vyšších teplotách výpalu (min. 1060°C). Doporučené glazovací techniky: polev, máčení, stříkání apod.