Glazury řady Dw jsou spolehlivé bílé fritové glazury s obsahem oxidu olovnatého 10-50%. Jsou zakaleny oxidem cíničitým, který glazurám dodává podle obsahu střední až vysokou kryvost. Výjimkou je Dw 106 91 kalená zirkonsilikátem.

Vzhledem ke značně vysokému obsahu olova se nedoporučují k výrobě užitkové keramiky. Jsou určeny pro teploty výpalu 940-1000 °C, v umělecké tvorbě jsou vypalovány na vysoké teploty 1100-1200 °C (např. Dw 153 91), kdy reagují s barevným střepem a vytvářejí barevný efekt. V tomto případě je třeba volit podstatně slabší vrstvu glazury, aby nedocházelo ke stékání. Jsou vhodné pro bílé i barevně se pálící střep s vyšším koeficientem délkové teplotní roztažnosti KTR a20-500 °C > 70·10-7K-1. Na kratších střepových hmotách může docházet k trhlinkování, při vysokém výpalu nad 1100 °C zpravidla netrhlinkují ani na kratších hmotách.

Glazury lze probarvovat keramickými barvítky do pastelových odstínů, podle požadované intenzity se volí přídavek barvítka 0.5-8 %. Použitelné jsou všechny glazovací techniky.