Preparáty drahých kovů jsou organické sloučeniny zlata, stříbra, platiny a dalších kovů v organických rozpouštědlech, zahuštěných pryskyřicemi do konzistence schopné nanášení. Preparáty se nanášejí na výrobek ve slabé vrstvě štětcem, razítkováním nebo na linkovacím stroji. Při práci s preparáty dochází k unikání těkavých složek. Změnu viskozity je třeba upravovat vhodným ředidlem. Po zaschnutí se preparát vypaluje na příslušnou teplotu. Pec musí být dokonale odvětrávána min. do 450 °C. Preparáty se dodávají v balení 100 a 500 gramů nebo je možné po dohodě u některých výrobků i 20 gramů.
Na této internetové stránce jsou pouze základní produkty a obrázky produktů jsou orientační.
Pro více informací o produktech nás prosím kontaktujte e-mailem na adresu: pdk@glazura.cz.