Aventurinové glazury Ga jsou fritové bezolovnaté vysoce alkalické glazury pro teploty výpalu 960 – 1080 °C, při teplotách nad 1000 °C silně stékají. Glazury jsou přesyceny oxidem železitým, který při chladnutí krystalizuje a vytváří efektní zářivé krystalky. Glazury jsou použitelné pro výrobu užitkové keramiky, protože neobsahují olovo. Zpravidla se však používají pro výrobu dekorativní keramiky, neboť mají vysoký KTR alfa > 90-120 x 10-7 (K-1), zpravidla velmi silně trhlinkují a při delším působení vody se kolem trhlinek tvoří solné nálety. Jsou málo spolehlivé a obtížně reprodukovatelné. Vyžadují dodržení podmínek výpalu, vyšší nános glazury, výpad ve vodorovné poloze a dostatečnou dobu pro chlazení, neboť krystalizace vyžaduje určitý čas. Na svislých plochách stékají a krystalky se tvoří ve spodní silnější vrstvě. Dobré výsledky lze docílit při podložení bílou glazurou, například Dw 153 91.