MODERNÍ VYSPĚLÁ KERAMIKA


Skupina Torrecid nabízí na míru vytvořené řešení v oblasti vyspělé keramiky, která uspokojí potřeby zákazníků, počínaje přípravou a vývojem specifických materiálů až po její použití.

  • Speciální frity pro použití v těsnění, elektronice, slitinách kovů….
  • Anorganické keramické krystalické struktury se specifickými vlastnostmi….
  • Nanoprášky jedno- a násobných oxidů
  • Užitkové (funkční) svrchní vrstvy
  • Vodivé a dielektrické nevodivé pasty