TRETÍ VÝPAL


Spočívá v dekorování skla nebo keramických výrobků a v jejich následném opětovném vypálení při obecně nízkých teplotách. Tím je umožněno použití speciálních dekorativních materiálů (listrů, irizujících materiálů, drahých kovů, skleněných drtí apod.), které ze své podstaty nemohou odolávat vyšším teplotám, potřebným pro vypalování keramických těles.
Charakteristické vlastnosti výrobku jsou dány právě s ohledem na výrobní proces, který budeme používat. Systém kontroly kvality skupiny Torrecid je zaměřen na následující parametry:

  • Suchá aplikace vitrosy, plochá síta: je velice důležité rozložení velikosti částic s ohledem na stálost (konzistenci) neprůhlednosti a body mimo oblast vitrosy. Je to závislé na procentu velmi tenkých a velmi velikých částic.
  • Suchá aplikace vitrosy, stroj pro suchou aplikaci: i zde je velice důležité rozložení velikosti částic za účelem získání správné tekutosti a bezchybné aplikace.
  • Aplikace vitrosy za mokra: rozložení velikosti částic, je velice důležité množství velikých částic s ohledem na životnost plochého síta a pro vyvarování se změn tonality.
  • Tiskařské prášky sítotisku: v závislosti na efektu, kterého chceme dosáhnout, zdobit nebo získat tloušťku. Pro první případ by zbytek měl být opravdu malý 1%, oka síta 45 micronů, pro případ tloušťky by zbytek měl být mezi 15% a 10%, oka síta 45 micronů.
  • Seripoly, granuláty barevných glazur, aplikace za mokra: Rozdělení velikosti částic, za účelem uplatnění s plochým sítem s oky 55. Tekutost by měla být dostačující, aby byla možná aplikace kontinuálním způsobem, ale ne příliš vysoká, aby se zabránilo hromadění (akumulaci) výrobku. Integrace barvy do prášku, barva musí být integrovaná, začleněná, ne dodatečně přidána. Pokud barvu dodatečně přidáme, budeme mít změny tonality z důvodu oddělení barvy od prášku. To se stane, protože zde budou různé velikosti částic mezi neutrálním základním práškem a barvou.