BARVY


Barvy jsou obecně práškové dekorační materiály, které obsahují tavné složky (jemně mletá taviva), zabarvená keramickými barvítky či oxidy barevných kovů , případně další přídavné látky. Jsou určené k dekoraci různých keramických materiálů, skla, porcelánu a podobně.

BARVY NA „TŘETÍ VÝPAL“ – na vypálenou glazuru

Zobrazit informace

 

BARVY DO SYROVÉ GLAZURY

Zobrazit informace

 

BARVY POD GLAZURU

Zobrazit informace

 

BARVY NA PORCELÁN

Zobrazit informace

 

BARVY NA SKLO

Zobrazit informace

 

LAZURY

Zobrazit informace

 

BARVY NA PORCELÁN (TŘETÍ VÝPAL)

Zobrazit informace

 

KERAMICKÉ PIGMENTY (BARVÍTKA)


Keramická barvítka jsou speciální anorganické pigmenty krystalického charakteru s vysokou teplotní stabilitou a velkou chemickou odolností vůči roztaveným sklovinám. Používají se především pro vybarvování keramických glazur, hmot a smaltů a také pro výrobu barev na obklady, sklo, porcelán a keramiku. Barvítka jsou tvořena vysoce teplotně stabilní strukturou, do níž je vhodně včleněna určitá chromoforová složka dodávající pigmentu dané zabarvení.

Barevná stabilita do značné míry závisí právě na typu jejich krystalové struktury, výši vypalovací teploty a rychlosti výpalu, chemickém složení vybarvovaného materiálu, způsobu mletí a charakteru pecní atmosféry. Všechny tyto parametry ovlivňují barvicí schopnosti keramických barvítek, a proto doporučujeme předem ověřit si jejich chování v daném materiálu, který chceme obarvit. U běžně používaných materiálů je většina barvítek stabilních až do teplot 1 200 – 1 250 °C. V materiálech s nižším obsahem agresivní skelné fáze může být jejich stabilita i daleko vyšší.

Naše společnost nabízí širokou paletu keramických barvítek pro různé použití, která pokrývá prakticky celou barevnou škálu. Samozřejmostí je i jejich vysoká kvalita zajišťována kontrolou každé výrobní šarže. Při výběru nejvhodnějšího barvítka či jejich kombinace pro dosažení požadovaného barevného odstínu vám ochotně poradí náš technický servis.

GLAZUROVÁ BARVÍTKA

Zobrazit informace

 

HMOTOVÁ BARVÍTKA

Zobrazit informace

 

HMOTOVÁ BARVÍTKA PRO „SUCHÉ“ BARVENÍ HMOT

Zobrazit informace