Glazury řady G jsou vysoce spolehlivé fritové glazury, transparentní až krycí, s obsahem oxidu olovnatého PbO 15 − 60 %. Jsou určeny pro vypalovací teploty 940 − 1 000 °C, některé glazury s nižším obsahem PbO lze vypalovat až do teploty 1 040 °C.

Jsou vhodné pro bíle i barevně se pálící střep s vysokým koeficientem délkové teplotní roztažnosti alfa > 70·10-7K-1, na kratších střepových hmotách s alfou < 65·10-7K-1 silně trhlinkují. Lze je též aplikovat do syrové bezolovnaté glazury malbou nebo přístřikem. Při silném naglazování lze tyto glazury aplikovat jako stékavé (výpal nad 1 000 °C). Glazury jsou probarveny kovovými barvicími oxidy (v případě transparentních glazur) nebo keramickými barvítky (polokrycí až krycí glazury). Při aplikaci transparentních glazur (např. kobaltových modrých, zelených a hnědých) na barevný střep je nutno mít na zřeteli, že barva střepu silně zkresluje barvu vypálené glazury. Proto doporučujeme provést předem zkoušku. Jsou vhodné pro všechny glazovací techniky. Vzhledem ke značnému obsahu olova nelze tyto glazury doporučit pro výrobu užitkové keramiky, přestože jejich chemická odolnost je dostatečně vysoká.