Jedná se o krycí fritované či polosurové, vysoce olovnaté glazury s obsahem 40 − 70 % PbO, které jsou určeny výhradně pro dekorativní keramiku.
Glazury vykazují hedvábně matný až drsně matný povrch s patrnými barevnými nehomogenitami („vyloučeninami“) vzniklými krystalizací rutilu (TiO2) při chladnutí roztavené glazury.

Velmi působivých efektů lze docílit v silnějších vrstvách při pálení v horizontální poloze. Ve vertikální poloze značně stékají a při teplotách 1 040 − 1 100 °C jich lze využít jako glazur stékavých. Jsou vhodné pro bíle i barevně se pálící střep s vysokým koeficientem teplotní roztažnosti KTR alfa (20 – 500°C ) > 70·10-7 ( K-1). Při aplikaci glazur na kratších střepových hmotách dochází k trhlinkování glazury. Pro jejich aplikaci jsou vhodné všechny glazovací techniky.

Výsledný vzhled těchto glazur po výpalu závisí na mnoha faktorech, např. na kvalitě střepu, vrstvě glazury, poloze při pálení, kvalitě a barvě střepu, výši vypalovací teploty. Doporučená vypalovací teplota je 1020°C.