Jedná se o fritové, lesklé, bezbarvé transparentní glazury s obsahem PbO 10 − 60 % hmot. Vzhledem k takto vysokému obsahu olova jsou doporučovány výhradně pro výrobu dekorativní keramiky.
Glazury jsou určeny pro vypalovací teploty 920 – 1 000 °C, přičemž některé lze v tenké vrstvě pálit až na 1 100 °C. Při vyšších teplotách však hrozí nebezpečí částečného rozpouštění střepové hmoty v glazuře nebo vsakování glazury do střepu.

Glazury jsou vhodné především na barevně se pálící střep, jehož zabarvení silně zvýrazňují. Vykazují silný lesk a vysokou transparenci, a proto jsou ideálními glazurami pro aplikaci na podglazurní dekory, např. barevnými engobami, barvítky či solemi.

Vzhledem ke své vysoké teplotní roztažnosti na většině střepů silně trhlinkují, doporučují se aplikovat na takové střepové hmoty, jejichž KTR alfa (20 – 500°C ) = 75 x 10-7 ( K-1).
Glazury lze velmi dobře probarvovat oxidy barevných kovů (CoO, CuO, MnO2, Fe2O3, NiO) a keramickými barvítky na intenzivní odstíny při použití 4 − 8 % hmot.barvítek. Jsou vhodné též pro přípravu majolikových barev.
Použitelné jsou všechny glazovací techniky.