Glazury řady Pm jsou matné barevné fritové krycí glazury bez obsahu olova (výjimky uvedeny v % u dotyčných glazur), určené pro vypalovací teploty 960 – 1020 °C. V tomto teplotním rozsahu vykazují po výpalu ušlechtilý matný povrch, způsobený krystalizací wollastonitu ze skloviny přesycené oxidem vápenatým. Mat není tak stabilní jako u zinečnatých glazur a při výpalu 1020 – 1100 °C se tvoří polomatný až lesklý povrch.
Glazury neobsahují olovo, antimony, selen, kadmium, arsen ani jiné zdraví škodlivé látky (kromě Pm 965 91 – Sb, Pb a uvedených výjimek) a jsou vhodné pro výrobu užitkové keramiky a obkladaček. Jsou probarveny stabilními keramickými pigment, v nichž jsou kovy pevně vázány a nehrozí jejich uvolnění z vypálené. Jsou vhodné pro použití na bílém I barevně se pálícím střepu s koeficientem délkové teplotní roztažnosti KTR alfa > 65 x 10-7 (K-1), na kratších střepových hmotách dochází k trhlinkování. Doporučené techniky glazování: polev, stříkání, máčení.