Glazury řady Pm jsou matné barevné fritové krycí glazury bez obsahu olova určené pro vypalovací teplotu cca 1020 °C (optimální). Po výpalu vykazují ušlechtilý matný povrch díky rekrystalizaci skloviny přesycené oxidem vápenatým. Mat není tak stabilní jako u zinečnatých glazur a při výpalu na teploty vyšší než 1030 °C se tvoří polomatný až lesklý povrch. Glazury neobsahují olovo ani jiné zdraví škodlivé látky a jsou vhodné pro výrobu užitkové keramiky a obkladaček. Nejsou vhodné pro velmi rychlé výpaly!

Glazury jsou probarveny vysoce stabilními keramickými pigmenty. Jsou vhodné pro použití na bílém i barevně se pálícím střepu s KTR alfa (20-500 °C) > 65•10-7 (K-1), na kratších střepových hmotách dochází k trhlinkování. Doporučené techniky glazování: polev, stříkání, máčení.