Glazury řady Gm jsou bílé a barevné, fritové, polosurové a surové, matné, zinečnaté glazury s obsahem PbO 20 − 50 % hmot. Vzhledem ke značně vysokému obsahu olova a nízké chemické odolnosti se nedoporučuje jejich použití pro výrobu užitkové keramiky. V uměleckých kruzích jsou značně oblíbeny pro svůj ušlechtilý, hedvábně matný povrch a vysokou spolehlivost. Na rozdíl od vápenatých matných glazur udrží mat v širším teplotním rozmezí 940 – 1040 °C. Při teplotách nad 1 040 °C silně stékají − především Gm 805 91, Gm 852 91 a Gm 867 91. Matný povrch glazur je způsoben rekrystalizací, která probíhá při chladnutí roztavené glazury. Jsou vhodné pro bíle i barevně se pálící střep s vysokým KTR alfa > 75·10-7( K-1). Na krátkých střepových hmotách s alfou < 65·10-7 (K-1) zpravidla trhlinkují.

Glazury jsou probarveny barevnými kovovými oxidy a keramickými barvítky. Glazury Gm 057 91 a Gm 116 91 nejsou zcela krycí a jsou silně ovlivněny barvou střepu. Vhodné jsou všechny glazovací techniky.

Doporučená vypalovací teplota: 940 – 1 000 °C.