Aventurinové glazury jsou fritové, silně alkalické, barevné krycí glazury bez obsahu PbO. Jsou určeny pro vypalovací teploty 960-1080 °C. Při teplotách nad 1000 °C silně stékají.
Vyznačují se vysoce efektními zářivými krystalky, kterými je vrstva vypálené glazury prostoupena. Tento jev je způsoben přesycením glazury oxidem železitým, který ze skloviny při chladnutí vypadává ve formě krystalků.

Glazury jsou zdravotně nezávadné a tedy použitelné pro výrobu užitkové keramiky. Zpravidla se však používají pro ozdobnou keramiku, neboť velmi silně trhlinkují pro svůj vysoký KTR alfa (20 – 500°C ) > 90-120·10-7 ( K-1). Při delším styku s vodou (vázy, květináče) se v okolí trhlinek objevují bílé nálety vyloučených solí.

Aventuriny jsou glazury velmi málo spolehlivé co do reprodukovatelnosti. Vyžadují optimální podmínky pro výpal. Především silnou vrstvu glazury, výpal v horizontální poloze a pokud možno dlouhou dobu tuhnutí roztavené glazury neboť krystalizace vyžaduje určitý čas. Při výpalu v kolmé poloze silně stékají a krystalky se tvoří ve spodní vrstvě, kde se nahromadí silnější vrstva glazury. Dobrých efektů lze docílit při podložení bílou glazurou (nejlépe Dw 153 91). Jsou vhodné všechny glazovací techniky.